รองเท้า BOOTIES SAFETY CLEANROOM(ESD)

 

 : รองเท้า BOOTIES CLEANROOM (BOT01S)

   ป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti Static Booties) พื้น PVC เสริมหัวเหล็กนิรภัย

   ป้องกันการกระแทก สามารถรับแรงกระแทกได้ถึง 200J

Visitors: 50,043