ถังเก็บสารเคมีประเภทสารกัดกร่อน

:    ถังใส่สารเคมีประเภทสารกัดกร่อน

:    ผลิตจากโลหะคุณภาพสูง ป้องกันสารรั่วไหล

:    มีระบบ arrestor ป้องกันการไหลย้อนกลับ

:    ผ่านการรับรองมาตรฐาน FM, ANSI, NFPA, OSHA Standard

Visitors: 50,043