ถังเก็บสารเคมีประเภทสารไวไฟ

:    ถังใส่สารเคมีประเภทไวไฟ

:    ผลิตจากโลหะคุณภาพสูง ป้องกันสารรั่วไหล

:    มีระบบป้องกันการไหลย้อนกลับในกรณีสารเคมีลุกติดเป็นไฟ

:    ผ่านการรับรองมาตรฐาน FM, ANSI, NFPA, OSHA Standard

Visitors: 47,099