ถังเก็บสารเคมีประเภทติดไฟได้

:    ถังใส่สารเคมีประเภทติดไฟได้

:    ผลิตจากโลหะคุณภาพสูง ป้องกันสารรั่วไหล

:    มีระบบป้องกันการไหลย้อนกลับในกรณีสารเคมีลุกติดเป็นไฟ

:    ผ่านการรับรองมาตรฐาน FM, ANSI, NFPA, OSHA Standard

Visitors: 47,101