พัดลมกรองอากาศชนิดพกพา (The Powered Filter)

Code      :      SGE2600

Feature   :     เป็นเครื่องกรองอากาศแบบพกพา ใช้พลังงานจาก

                    แบตเตอรี่ขับเคลื่อนพัดลม โดยมีฝาครอบป้องกันน้ำ

                    และ ฝุ่น ที่จะผ่านเข้าสู่ไส้กรอง บริเวณตัวเครื่องมีดวงไฟ

                    เพื่อแสดงสถานะของแบตเตอรี่ที่สำคัญเป็นระบบป้องกัน

                    น้ำ ทำให้ผู้สวมใส่สามารถผ่าน Decontamination Shower

Filter        :    ไส้กรองฝุ่นประสิทธิภาพสูง TMP 3 ให้อากาศไหลผ่านได้

                     สูงถึง 160 ลิตร/นาที

Application :   สวมใส่ในงานพื้นที่อับอากาศ หรือ ในที่ๆ มีฝุ่นละอองสารอันตราย

                     เช่น แอบเบสตอส 

Standard    :   EN12942

Visitors: 47,101