หน้ากากสำหรับอพยพหนีไฟ (Escape Hood)

Code      :     7100S และ 7100M

Materail  :     ตัวหน้ากากทำจากซิลิโคนติดกับถุงคลุมศรีษะที่ไม่ลามไฟ 

                    ซึ่งออกแบบมาใช้สำหรับการอพยพขณะที่เพลิงไม้ มีขนาด

                    Free Size ใช้ได้กับทุกคน การจัดเก็บจะอยู่ใน ถุงอลูมิเนียม 

                    แบบสูญญากาศ และ มีเทปกาวปิดสนิทอีกชั้น

Filter     :       ชนิด ABEK1COP3 ป้องกัน ไอ ก๊าซ หรือ สารระเหยจากการ

                    เผาไหม้ของสารเคมีต่างๆ รวมไปถึงก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

Application :  ใช้สวมใส่เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจะมีสารพิษ ไอระเหยของ

                    สารเคมีเกิดขึ้น สวมใส่ได้สะดวกรวดเร็ว และ ใช้ได้นาน 

                    15 นาที ซึ่งเพียงพอสำหรับการอพยพ

Standard    :  EN 403:2004 / EN 14387

Visitors: 50,043