Model Workstation Suit

ชุดปฏิบัติการ (Workstation Suit)

Model     :     Workstation Suit 

Material  :      สามารถตัดเย็บได้ตามแบบที่ต้องการทั้งแบบชุดหมี

                    หรือ เสื้อกางเกงแยกชิ้น สามารถป้องกันความร้อน

                    สะเก็ดไฟ และ สารเคมี เหมาะสำหรับงานที่มี ความเสี่ยง

                    ต่อการลุกลามของสะเก็ดไฟ เนื้อผ้ามีให้เลือกทั้งแบบชนิด

                    Nomex lllA หรือ Tecasafe Plus โดยมีให้เลือกหลายสี

Application  :  ใช้ปฏิบัติงานทั่วไป เช่น ฝ่ายดับเพลิง การทำงานในอุตสาหกรรม

                    ปิโตรเคมีงานขุดเจาะน้ำมัน งานในโรงกลั่นน้ำมัน อุตสาหกรรมไฟฟ้า

                    งานเชื่อมโลหะ หน่วยงานทางทหาร งานดับเพลิง รวมไปถึงการ

                    แข่งขันกีฬาทางรถ

Size             :  S, M, L, XL, XXL

Visitors: 47,101